Giới thiệu Hien Luong

Hien Luong là công ty tiên phong giới thiệu loại dấu hộp nhựa có sẵn thẻ mực (còn gọi là dấu lật/ dấu liền mực/ dấu tự động) của hãng Trodat (Áo) và Shiny thay thế cho loại dấu gỗ, dấu đồng được làm thủ công truyền thống và phải sử dụng hộp tampon rời. Với ưu thế đẹp, thuận tiện, bền, dấu Trodat đã khẳng định vị trí số một trong ngành dấu tại thì trường Việt Nam. hãng mới chất lượng là dấu Xstamper của Nhật 

Trang