mực dấu trên mọi chất liệu

 loại 500ml  - 1980.000- dùng trên moi chất liệu